Aanmeldformulier Pitch Night
Application form Pitch Night - English version below


Jouw businessidee pitchen?

Dit is de perfecte gelegenheid voor ambitieuze ondernemers met een goed businessidee om een investering in geld en/of kennis te krijgen, potentiële zakenpartners te ontmoeten, van andere professionals te leren en waardevolle inzichten te verkrijgen die jouw businessidee naar een hoger niveau kunnen tillen. Bovendien maak je kans op de publieksprijs van minimaal € 750,-*!

Om pitchers goed voor te bereiden op hun pitch bieden wij een pitchtraining aan op dinsdag 18 april van 14.00 tot 16.30 die wordt gegeven door Robbin Reijnen.

Meedoen met de pitchtraining? Meld je businessidee dan uiterlijk 14 april aan via het inschrijfformulier. Voor pitchers die niet bij de pitchtraining hoeven/willen zijn is de sluitingsdatum voor inschrijving van je businessidee 21 april.

*De exacte hoogte van de publieksprijs hangt af van de grootte van het publiek.

Niet pitchen, maar wel langskomen (en mogelijk investeren)!?

Aan bezoekers en investeerders vragen wij een bijdrage van € 10,00, die na aftrek van
€ 0,99 servicekosten + € 0,79 transactiekosten volledig naar de winnaar van de publieksprijs gaat.

Bestel hier jouw ticket


Pitching your business idea?

This is the perfect opportunity for ambitious entrepreneurs with a great business idea to get an investment in money or knowledge, meet potential business partners, learn from other professionals and gain valuable insights that can take your business idea to the next level. Plus, you have a chance to win the audience award of at least €750*!

To properly prepare your pitch, we offer a pitch training on Tuesday April 18 from 2.00 to 4.30 pm, given by Robbin Reijnen.

Participate in the pitch training? Register your business idea by 14 April via the registration form. For pitchers who don not need/want to attend the pitch training, the closing date for registering your business idea is April 21.

*The exact amount of the audience award depends on the size of the audience.

Not pitching. but joining the evening as a possible investor or visitor!?

From visitors and investors we ask a contribution of € 10,00, which after deduction of
€ 0.99 service fee + € 0.79 transaction fee goes in full to the winner of the audience award.

Order your ticket here

Jouw gegevens
Your information

Er kan naast geld, ook om een investering in specifieke kennis of kunde worden gevraagd. Wij zorgen ervoor dat de juiste personen aanwezig zijn die bij jouw investeringsvraag passen.

In addition to money, an investment in specific knowledge or expertise may be requested. We make sure that the right people are present who match your investment request.


- max. twee bestanden | max. two files
- Uitsluitend .png, .jpg of .pdf | .png, .jpg or .pdf only
- max. 5MB per bestand | max. 5MB per file
- max. 10MB totaal | max. 10MB total

Let op! Indien je twee bestanden wilt uploaden, selecteer deze tegelijkertijd.
Note! If you wish to upload two files, please select them at the same time.

Programma / Locatie

Programma
20.00 uur - Inloop
20.30 uur - Pitches
V.a. 22.00 uur - Borrel & muziek

Locatie
Societeit in de Avenue
Waterstraat 5
4811 WZ Breda


Program
20.00 pm - Walk-in
20.30 pm - Pitches
From 22.00 pm - Drinks & music

Location
Society at the Avenue
Waterstraat 5
4811 WZ Breda